psychotherapiepraktijk
Normal Normal1 Normal2 Normal3

Op deze website presenteer ik werkzaamheden en activiteiten, die ik in het kader van mijn psychotherapiepraktijk ontwikkel en uitvoer.

Op deze home-pagina stel ik mijzelf voor, onder de knop 'wie ben ik'. Mijn belangrijkste werkzaamheden beschrijf ik op vier hoofdpagina's: psychotherapie, scholing en supervisie (resp. voor medisch specialisten en psychotherapeuten).
Via de pagina 'contact' kan de lezer gemakkelijk met mij corresponderen. Ik verzoek u vriendelijk om deze mogelijkheid ook te gebruiken, wanneer u feedback over deze website wilt geven.

LAATSTE NIEUWS

Onder de knop 'kosten en kwaliteit' op de hoofdpagina 'psychotherapie' treft u informatie aan over het zgn. kwaliteitsstatuut.

Ook in het cursusjaar 2017-2018 verzorg ik de cursus 'Levensloop als levenskunst'. De cursusdata zijn de volgende dinsdagen: 24 oktober, 21 november, 19 december 2017, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april en 15 mei 2018, steeds van 9.30 uur tot 16.30 uur. Plaats: Conferentieoord De Poort, Groesbeek.
U kunt zich reeds voor deze cursus opgeven. Via e-mail: ppvanhuygevoort@kpnmail.nl kunt u verzoeken om toezending van een aanmeldingsformulier voor de jaargang 2017-2018.

Lees hier het geheel vernieuwde draaiboek met de belangrijkste gegevens voor het nieuwe cursusjaar 2017-2018.

De wachttijd na aanmelding voor psychotherapie is momenteel twee maanden. De behandelingswachttijd is dezelfde. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u via e-mail contact met mij opnemen voor een door-verwijzing , of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Met ingang van 1 september 2016 ben ik bij voorkeur per e-mail te bereiken: ppvanhuygevoort@kpnmail.nl
 

Normal4b
Normal4b2
Normal4a1a
Normal4a1
Normal4a
CRKBOInstellingCMYK
NVVPvisitatielogo
psychotherapie scholing supervisie med. spec. supervisie psychoth. wie ben ik? site updates home contact privacy | disclaimer | copyright