Home

Psychotherapiepraktijk van Huygevoort

Sinds 1982 werk ik in een eigen praktijk: Psychotherapiepraktijk van Huygevoort. Tot kort geleden was ik daarnaast docent en opleider aan o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ik bied psychotherapie, supervisie en scholing.

Mijn enthousiasme voor mijn werk heeft twee pijlers: vuur brandend houden en groeikracht aanwakkeren. Ik ga ervan uit dat ieder mens dit wil – en kan!

Op de homepagina meld ik laatste nieuws en bijzonderheden.

Cursus ‘Levensloop als levenskunst’

Ik heb de cursus ‘Levensloop als Levenskunst’ in het cursusjaar 2017-2018 voor de laatste keer verzorgd. Gedurende 22 jaren heb ik met veel plezier aan deze cursus (in verschillende uitvoeringen) gewerkt. Evaluaties van cursisten stemden tot tevredenheid en grote dankbaarheid.
Ik richt mijn aandacht nu op andere thema’s. Mogelijk vloeit hieruit ooit een nieuw scholingsaanbod voort.

Aanmeldingen

Met ingang van 1 januari 2018 heb ik geen contracten met ziektekostenverzekeraars meer.
Cliënten, die bij mij in psychotherapie willen, zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de sessies. In veel gevallen vergoeden ziektekostenverzekeraars een deel van deze kosten; dit kan van tevoren bij de verzekeraar worden nagevraagd.

Voor supervisie en scholing blijf ik volop beschikbaar; ik ben hiervoor bereikbaar via mijn e-mailadres (zie hieronder en pagina Contact).

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit kader heeft Psychotherapiepraktijk van Huygevoort een intern privacybeleid opgesteld. Een handzame versie daarvan is hier in te zien in het privacystatement.