Home

Psychotherapiepraktijk van Huygevoort

Sinds 1982 werk ik in een eigen praktijk: Psychotherapiepraktijk van Huygevoort. Tot 2006 was ik daarnaast docent en opleider aan o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ik bied psychotherapie, supervisie en scholing.

Mijn enthousiasme voor mijn werk heeft twee pijlers: vuur brandend houden en groeikracht aanwakkeren. Ik ga ervan uit dat ieder mens dit wil – en kan!

Aanmeldingen

Met ingang van 1 januari 2018 heb ik geen contracten met ziektekostenverzekeraars meer.
Cliënten, die bij mij in psychotherapie willen, zijn dus zelf verantwoordelijk voor de volledige kosten van de sessies.

Daarnaast ben ik beschikbaar voor supervisie en scholing van klinisch-psychologen en psychotherapeuten (i.o.), medisch specialisten en andere professionals in de gezondheidszorg of andere non-profit instellingen.

Aanmeldingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via mijn e-mailadres (zie hieronder en pagina Contact).

In het academische jaar 2023-2024 heb ik in mijn praktijkagenda beperkt ruimte voor leertherapieën en supervisietrajecten.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit kader heeft Psychotherapiepraktijk van Huygevoort een intern privacybeleid opgesteld. Een handzame versie daarvan is hier in te zien in het privacystatement.