Home

Psychotherapiepraktijk van Huygevoort

Sinds 1982 werk ik in een eigen praktijk: Psychotherapiepraktijk van Huygevoort. Tot 2006 was ik daarnaast docent en opleider aan o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ik bied psychotherapie, supervisie en scholing.

Mijn enthousiasme voor mijn werk heeft twee pijlers: vuur brandend houden en groeikracht aanwakkeren. Ik ga ervan uit dat ieder mens dit wil – en kan!

Aanmeldingen

Met ingang van 1 januari 2018 heb ik geen contracten met ziektekostenverzekeraars meer.
Cliënten, die bij mij in psychotherapie willen, zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de sessies. Of ziektekostenverzekeraars (een deel van) deze kosten vergoeden, kan van tevoren bij de verzekeraar worden nagevraagd.

Daarnaast ben ik beschikbaar voor supervisie en scholing van klinisch-psychologen en psychotherapeuten (i.o.), medisch specialisten en andere werkenden in de gezondheidszorg of elders in non-profit instellingen.

Aanmeldingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via mijn e-mailadres (zie hieronder en pagina Contact).

Tot aanstaand zomerreces (juli en augustus 2020) heb ik geen ruimte meer in mijn praktijk. Op deze homepagina laat ik steeds weten wanneer er nieuwe plaatsen beschikbaar zijn, bv. aanstaande herfst.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit kader heeft Psychotherapiepraktijk van Huygevoort een intern privacybeleid opgesteld. Een handzame versie daarvan is hier in te zien in het privacystatement.