Home

Psychotherapiepraktijk van Huygevoort

Sinds 1982 werk ik in een eigen praktijk: Psychotherapiepraktijk van Huygevoort. Tot kort geleden was ik daarnaast docent en opleider aan o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ik bied psychotherapie, supervisie en scholing.

Mijn enthousiasme voor mijn werk heeft twee pijlers: vuur brandend houden en groeikracht aanwakkeren. Ik ga ervan uit dat ieder mens dit wil – en kan!

Op de homepagina richt ik regelmatig de schijnwerper op bijzondere activiteiten.

Cursus ‘Levensloop als levenskunst’

Ook in het cursusjaar 2017-2018 verzorg ik de cursus ‘Levensloop als levenskunst, vanuit existentieel perspectief’. Deze cursus gaat voor de achtste keer plaatsvinden. De cursusdata zijn de volgende dinsdagen:

Data: 24 oktober, 21 november, 19 december 2017, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april en 15 mei 2018.
Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Plaats: Conferentieoord De Poort, Groesbeek.

Ik verzorg deze cursus dit jaar voor de laatste keer in deze vorm; zie hier voor het draaiboek van de jaargang 2017-2018. Ik beraad me op een inhoudelijke voortzetting in een andere vorm.

Cliëntenstop psychotherapie

Met ingang van 5 september 2017 hanteer ik een cliëntenstop voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Met ingang van 1 januari 2018 heb ik geen contracten met ziektekostenverzekeraars meer.

Voor supervisie en scholing blijf ik beschikbaar; ik ben bereikbaar via mijn e-mailadres (zie hieronder en pagina Contact).

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit kader heeft Psychotherapiepraktijk van Huygevoort een intern privacybeleid opgesteld. Een handzame versie daarvan is hier in te zien in het privacystatement.