Supervisie en leertherapie

Het verschil tussen supervisie en coaching is vaak niet zo groot. In beide gevallen gaat het om gespreksonderwerpen die sterk bepaald worden door werk en beroep, door attitude en professionaliteit.
Bij supervisie staat vooral het proces centraal, bij coaching meer de doelen die bereikt moeten worden en die bepaald worden door de instelling waar je werkt.

Gek genoeg lijkt – in het gewone taalgebruik – bij supervisie de relatie tussen cliënt en supervisor wat meer ongelijkwaardig, dan bij coaching.
Ik geef toch de voorkeur aan het woord supervisie: dat legt de nadruk op het proces om samen met de cliënt een weg te zoeken in beroepsvragen en attitudekwesties. Op weg gaan is beter, dan alleen maar de bestemming in het vizier te hebben…

Ik bied supervisie en leertherapie aan aspirant-psychotherapeuten en aspirant-klinisch-psychologen, in het kader van hun opleiding. Lees hier verder…

Daarnaast begeleid ik medisch specialisten, in het kader van vragen over attitude en professionaliteit. Lees hier verder…