Medisch specialisten

Achtergrond

Sinds ruim 20 jaar geef ik supervisie aan medisch specialisten en hoogleraren. Het gaat hier om supervisie over vragen, die te maken hebben met werk, professionaliteit, attitude, loopbaan. Het gaat dus niet om supervisie op het eigen vakgebied.
Ik gebruik de principes van de persoonsgerichte psychotherapie als uitgangspunt: empathie, acceptatie, echtheid en confrontatie. We nemen de persoonlijke ontwikkelings- en leervragen als uitgangspunt.

Mensen die supervisie zoeken willen uiteraard een veilige plaats waar reflectie en introspectie welkom zijn en aangemoedigd worden. Ik oordeel noch veroordeel. Ik rapporteer niet aan de werkgever over de inhoud van de gesprekken.
Binnen deze voorwaarden creëren we een klimaat voor basale werkvragen of kernconflicten, zoals:
> op welke manier kun je je groei als professional bevorderen
> hoe behoud je je passie voor leven en werk
> wat zijn dreigingen en valkuilen die de balans kunnen verstoren en mogelijk tot burn-out kunnen leiden

Opzet supervisie

Gaandeweg heb ik de volgende standaardmodule voor supervisie ontwikkeld, die bestaat uit 20 sessies van 60 minuten.
> Om tot een creatieve werkrelatie te komen, nemen we eerst de tijd om goed kennis te maken, de wederzijdse verwachtingen te onderzoeken en uit te spreken, een probleemanalyse en werkvragen te formuleren, een plan van aanpak op te stellen, een sterkte-zwakte analyse op werkgebied op te stellen en te onderzoeken, etc.
> Daarmee gaan we aan de slag. We diepen gezamenlijk de onderliggende betekenis van werkvragen of kernconflicten uit en zoeken naar strategieën voor ‘coping’, veranderbaar gedrag, verandering van werk, etc. Belangrijk is vervolgens ook hoe de persoon zich leert te ontspannen, inspiratie kan zoeken om zodoende dynamisch en levendig te kunnen zijn.
> Reflectieverslagen van iedere sessie en werk- en/of persoonsgerichte huiswerkopdrachten zijn behulpzaam bij het vasthouden van ‘de rode draad’ tijdens dit leerproces; dat geldt zowel voor de persoon die supervisie krijgt als voor mijzelf. Tussentijds evalueren we en stellen we regelmatig de doelen bij.
> Als werkvormen gebruik ik gesprekken en ‘focussing’ (gevoelens fysiek opsporen en doorleven). Verder reik ik relevante vakliteratuur aan die aansluit bij de ontwikkelingsvragen.

Na 20 gesprekken blijkt soms dat verdere begeleiding gewenst wordt. We komen dan gezamenlijk tot een vervolgmodule-op-maat.

Een enkele keer komt het voor dat supervisie het voortraject is voor psychotherapie. In zulke situaties sluiten we altijd eerst de supervisie af.

Kosten

Over de kosten van een supervisietraject maak ik op basis van het aangeboden pakket, dat hierboven kort is aangeduid, nadere afspraken. Arbeidsgerelateerde supervisie wordt in veel gevallen door de werkgever betaald; in ieder geval is nader overleg met de werkgever en/of de bedrijfsarts noodzakelijk.

Bij niet tijdig geannuleerde afspraken (d.w.z. korter dan 24 uren tevoren) wordt een ‘no-show-tarief’ in rekening gebracht. Dit bedraagt de helft van het tarief, dat zou gelden wanneer de afspraak wel door zou zijn gegaan.