Psychotherapie

Persoonsgericht – op basis van ervaren en beleven

De hulpvraag van de cliënt is de basis van de therapeutische gesprekken. In deze gesprekken hanteer ik de zgn. persoonsgerichte psychotherapie, die ook het best aansluit bij mijn mensvisie. Ik zet hier kort uiteen wat dit inhoudt.

In een mensenleven kan al vroeg een hechtingsprobleem ontstaan. Ook kan onveiligheid in de omgeving van de mens de zelfontplooiing in de weg staan. Dit kan leiden tot psychische klachten of zingevingsproblemen. Persoonsgerichte psychotherapie probeert dan de eigen gedachten en gevoelens te onthullen en te onderzoeken om de persoonlijke problemen te leren begrijpen.
Daarbij is de houding van de therapeut heel belangrijk. Hij leeft zich zich zo goed mogelijk in de cliënt in en accepteert hem zoals hij is; hij veroordeelt niet en helpt ook de cliënt om zichzelf niet te veroordelen. De therapeut moet bovendien goed in contact staan met zijn eigen gevoelens. De persoonsgerichte psychotherapie ziet de hulpvraag (het probleem) als iets wat betekenis heeft voor de cliënt en voor zijn persoon als geheel, en niet als een op zich zelf staande psychische stoornis. De betekenis die de hulpvraag voor de cliënt heeft biedt ook de motivatie om actief met de vraag aan de slag te gaan.
Als u meer wilt weten over persoonsgerichte psychotherapie, kunt u hier meer lezen: deze link verwijst u naar de website van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP, nu Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie – VPeP).

Psychotherapie aan volwassenen

Ik bied individuele psychotherapie aan volwassenen en aan paren.

Wachttijd en aanmelden

De wachttijd na aanmelding voor psychotherapie in mijn praktijk is momenteel meer dan vier maanden. De behandelingswachttijd is dezelfde. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u via e-mail contact met mij opnemen voor een doorverwijzing, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij uw zoektocht naar een psychotherapeut of psycholoog. U kunt dan binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgen. De behandeling kan dan binnen 10 weken vanaf de intake starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).