Werkvormen

In mijn psychotherapeutische sessie hanteer ik verschillende werkvormen.
Ik start een psychotherapeutische behandeling met een uitvoerige intake: een kennismaking en een verkenning van de hulpvraag. Daarna nodig ik de cliënt uit, om een biografische vragenlijst en een klachten/problemenlijst in te vullen.
De fase van intake sluit ik af met een behandelplan, dat ik – op hoofdlijnen – met de cliënt bespreek.

In de behandelgesprekken maak ik natuurlijk vooral gebruik van ‘gewone’ gespreksvormen, zoals de dialoog. Verder zet ik vaak ‘focussing‘ in, om gevoelens op te sporen en te doorleven, en soms psychodrama, om interactiepatronen inzichtelijk te maken.

Ik vraag de cliënt na iedere sessie reflectieverslagen aan te leveren (via e-mail). Dit activeert het therapeutisch proces enorm; reflectieverslagen verdiepen de behandelgesprekken en breiden het proces uit tot buiten de sessies.

Ook tussentijdse evaluatie is voor mij een belangrijk onderdeel van de therapie.