Kosten en kwaliteit

Vergoeding van kosten

Vanaf 1 januari 2018 heb ik geen contracten meer met ziektekostenverzekeraars.
Cliënten, die bij mij in psychotherapie willen, zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de sessies. In veel gevallen vergoeden ziektekostenverzekeraars een deel van deze kosten; dit kan van tevoren bij de verzekeraar worden nagevraagd.

Verhindering

Indien u verhinderd bent om op een afgesproken tijdstip voor een afspraak te komen, kunt u dit tot 24 uur tevoren laten weten (via e-mail). Bij latere annulering of niet verschijnen breng ik € 50,= in rekening (no-show tarief). Dit bedrag kan niet bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd worden.

Borging van kwaliteit

Ik hanteer in mijn praktijk de beroepscode voor psychotherapeuten, die u hier kunt inzien.

Daarnaast voldoe ik aan alle kwaliteitseisen, die door beroepsverenigingen aan klinisch psychologen en psychotherapeuten gesteld worden. Het onlangs door mij opgestelde kwaliteitsstatuut is door Mediquest goedgekeurd; u kunt dit hier inzien.